Ochrana osobných údajov a GDPR

Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko prípadne fakturačné údaje firmy, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.

Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online

Na základe Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva. V prípade, ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo alebo do 30 dní neodpovie, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže zákazník podať v lehote 1 rok od zamietnutia už spomenutej žiadosti o nápravu. Kupujúci má právo podať tento návrh písomne, elektronicky, ústne subjektu alternatívneho riešenia sporov (SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27). Kupujúci má právo využiť aj online formulár na podanie sťažností v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva (platforma riešenia sporov online). Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto internetovej stránke.

Ochrana osobných údajov a súbory cookies

V internetovom obchode eshop.inceram.sk sú používané (ako takmer u všetkých webových stránok) nepoškodené súbory cookies za účelom poskytnutia relevantného obsahu a umožnenia plnohodnotného využívania webovej stránky a jej funkcií (napr. zapamätanie sa údajov pri prihlasovaní). Súbory cookies predstavujú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií a ktoré sa pri návšteve webovej stránky eshop.inceram.sk stiahnu do prehliadača prípadne zariadenia návštevníka. Ak má návštevník webovej stránky povolené prijímanie týchto súborov, akceptuje tým spôsob nakladania so súbormi cookies na webovej stránke. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vzhľadom na to, že sa ich používaním nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Všetky naše súbory cookies, ktoré máte uložené vo svojom prehliadači možno kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Tieto údaje sú zbierané a analyzované anonymne.